More

En skog av kubformade hus

0 Min Read

I Rotterdam finner du ett område med hus formade som kuber. De är designade av Piet Blom som såg husen som träd och att alla husen tillsammans skulle förställa en skog. Bloms område med de kubformade husen stod klart år 1984, hans mål var att designa en trygg by mitt i staden.

De flesta husen är i dag bebodda men ett hus är öppet för allmänheten. The Show-Cube som de valt att kalla museet visar besökarna hur man kan leva i ett ”kub-hus”. Husen ligger på Overblaak 70. För mer information och öppettider: +31 10 4142285 eller

R